Strateji; Eski Yunanda “Komutanlık Sanatı” anlamında kullanılmıştır. Bu çerçeveden baktığımızda stratejik planlamayı savaş öncesi askerlerin en uygun ve avantajlı şekilde konumlandırılması olarak tanımlayabiliriz.

Stratejik planlamada önemli olan şeyler sırasıyla;

1- Bir ekip tarafından yapılan iş olup, ekipteki farklı görüş ve düşüncelerin sürece katkı sağlayacağı bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki ortak zeka; grubun en zeki bireyinden daha zekidir.

2- Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılarak unutulan bir döküman değil aksine sürekli izlenerek güncellenmesi gereken bir araçtır.

3- Stratejik planlamada iş modelinden gelen ve yanıtlanması gereken birçok fırsat ve tehditler vardır ki bunlara en iyi cevap aşağıdaki ana başlıkların iyi etüd edilmesi ile ortaya çıkar.

  • Müşteri
  • Değer Önerisi (ürününüzün diğerlerinden öne çıkan yönleri)
  • Pazar
  • Rekabet
  • Çevre
  • Diğer

Siz de  şirketiniz için en uygun stratejik planlamayı;  Türkiye’nin en kurumsal 2 firmasında üst düzey yöneticilik yapmış olan “2AB Danışmanlık” yönetim takımının destekleriyle gerçekleştirebilirsiniz.