Proje Yönetimi; projelerin belirli hedef ve amaçlarına en doğru yoldan ulaşabilmelerini sağlamak için eldeki mevcut kaynaklar ile planlamanın gözden geçirilmesi, organizasyonların ve akış şemalarının oluşturulması, tedarik zincirinin kurulup yönetilmesi, birimler arası koordinasyonun  sağlanması süreçleridir. Proje için hayati önem taşıyan;

  • Projenin Kapsamı
  • Projenin Süresi
  • Projenin Bütçesi

gibi temel konuları gözden kaçırmadan üstteki süreçlerin eksiksiz sağlanması “2AB Danışmanlık” olarak bizim işimizdir.