İnşaat Yönetimi; müşterinin istekleri doğrultusunda eldeki mevcut kaynakları kullanarak gerekiyorsa yapılacak değer-fayda analizleri sonucunda farklı kaynaklara da yönelerek; projenin planlanması, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması, kontrol fonksiyonlarının her aşamada eksiksiz yerine getirilmesi işidir. Bu yapılanma Türkiye’de söz sahibi şirketlerde kendine yer bulmuş olup “2AB Danışmanlık” olarak bu hizmeti vermeye hazırız.